Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi những sợi dây trên đầu” – W. S. Merwin

power lines

Photo by Talia Herman for The New York Times

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Gửi những sợi dây trên đầu

Đây là năm
mà những con én đã không trở lại

mi đã không để ý

bây giờ cả mùa xuân
những tin nhắn buổi tối
không còn đi qua
đôi chân của những con chim én
xếp thành một hàng
nắm giữ mi
dưới những tia lửa chí chóe
trong giọng của chúng

với các nốt của tiếng
nhạc ấy thay đổi
khi một lần nữa chúng đi
giương cánh và một lần nữa
đơn lẻ hay theo cặp hay
nhiều con một cùng nhau
vắt ngang qua ánh sáng dài chúng sẽ
lượn thấp qua những khu vườn
và xuống những đồng cỏ dốc
và qua dòng sông
và sẽ trở về với nơi chốn của mình
để tiếp tục kể
cái gì ở đó khi nó còn ở đó

mi không nghe thấy
những gì vắng mặt

W. S. Merwin, “To the Wires Overhead,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005). This poem was first published in The Nation (July 18, 2005 Issue).

Copyright © 2005 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 11, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: