Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cứ khi nào tôi đến đó” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Cứ khi nào tôi đến đó

Cứ khi nào tôi đến đó mọi thứ đều thay đổi

Những cái tem trên những tấm băng gạc những danh vị
Của những vị giáo sư của nước

Chân dung của Cái Nhìn những lý do cho
Sự tang thương trắng

Trên những tảng đá mới các loài côn trùng mới đang ngồi
Với những ngọn đèn tắt
Và một lần nữa tôi nhớ rằng khởi đầu

Đã vỡ

Bảo sao những địa chỉ đã rách

Đến đó tôi tìm đường đi ăn lấy sự im lặng của các loài vật
Dâng tuyết cho bóng tối

Ngày hôm nay thuộc về một vài và ngày mai thuộc về không ai

W. S. Merwin, “Whenever I Go There,” The Lice (Atheneum, 1967).

Copyright © 1967 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 30, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: