Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chẳng có gì đặc biệt” – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert

Herbert ở Nhà Sáng tác Hội Nhà văn Ba Lan, 1972 | Ảnh: Erazm Ciołek/Forum

Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.

Chẳng có gì đặc biệt

chẳng có gì đặc biệt
bảng sơn
đinh hồ
dây giấy

ông nghệ sĩ
đang xây dựng thế giới
không phải từ các nguyên tử
mà từ những tàn dư

rừng arden
từ cái ô
biển ionia
từ mực

chỉ cần
gương mặt thông thái
chỉ cần
bàn tay chắc chắn –

và úm ba la thế giới –

những cái móc hoa
trên những cây kim cỏ
những đám mây dây
được kéo ra bởi gió

Zbigniew Herbert, “Nothing Special,” Selected Poems, trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott (Penguin, 1968).

Copyright © 1961 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 6, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: