Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hàng hóa” – W. S. Merwin

Sailing, 1911 by Edward Hopper

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Hàng hóa

Cái khoảnh khắc vào buổi tối
khi những bức tranh dong buồm đi khỏi tường
với những ngọn đèn tắt
nhổ neo mà không do dự hay trời sao
chúng mang theo không câu hỏi
khi những cánh buồm vô hình của chúng đi
ở khởi đầu và kết thúc
cánh rồi cánh
mang chúng vượt ra ngoài
những khuôn mặt mỗi cái đặt ở một thời điểm
và vượt ra ngoài cảnh quan của những thời đại khác
và những chiếc bàn chất đầy trái cây
vừa mới hái và những con vật
bất động tất cả được biết đến cùng nhau
dưới ánh sáng như những tĩnh vật
chúng dong đi trên âm thanh của đêm
mang theo mình cái cuộc đời
mà chúng đã cố gắng thể hiện
từ bình minh cho đến tối

W. S. Merwin, “Cargo,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008).

Copyright © 2008 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 29, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: