Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tháng Mười” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Tháng Mười

Tôi nhớ làm sao tôi thường nói, “Tôi sẽ gom
Những mảnh này lại với nhau,
Bất cứ phút nào từ bây giờ tôi sẽ tạo
Một con dao ra từ một đám mây.”
Ngay cả thế những ngày
Vẫn đi bỏ những vết thương của chúng lại đằng sau,
Nhưng, “Đài tưởng niệm,” tôi mãi nói với ngôi mộ,
“Ta vẫn là huyền thoại của mi.”

Đã có một thời gian khác
Khi tay chúng ta chạm nhau và những đồng hồ điểm
Và chúng ta sống trên một mũi kim, như những thiên thần.

Tôi đã thấy chiến thắng của con nhện
Trong bàn tay tôi. Bên trên
Ngôi mộ của tôi, cái con đường ấy,
Có những từ bây giờ có thể đưa
Mắt tôi xuống chân tôi, đã bị thuần hóa.
Sau những cái cây mang những cái tên không của riêng chúng
Các lối đi đang mọc lên như khói.

Những lời hứa đã đi,
Đi, đi, và chúng vừa mới ở đây thôi.
Có bầu trời nơi chúng đặt những con cá của chúng.
Chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối.

W. S. Merwin, “October,” The Moving Target (Atheneumn, 1963). This poem was first published in The Paris Review (No. 26 Summer-Fall 1961).

Copyright © 1963 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 8, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: