Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nắng cược vào cái sẽ đến” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Nắng cược vào cái sẽ đến

Những thú vui căn bản vẫn không thay đổi,
                                                                          và những mãn nguyện nhỏ—
Chặt gỗ, nhóm lửa,
Xem đàn nai sừng xám
                                        gặm và lượn quanh những chồi vân sam

Trong lúc đàn hươu vọt mất,
                            những lá cờ trắng như những bàn tay của đội bơi đồng diễn,
Ánh nắng niêm phong—căng như màng bọc thực phẩm—
Thế giới như chúng ta biết,
                                              giữ cho nó tươi cháy nếu ngày mai vẫn đến.

Charles Wright, “Sunlight Bets on the Come,” Sestets (Farrar, Straus and Giroux, 2009). This poem was first published in The New Yorker (October 22, 2007).

Copyright © 2009 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 2, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: