Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Khi đàn ngựa phi nước đại khỏi chúng ta, thì đó là một điều tốt” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Khi đàn ngựa phi nước đại khỏi chúng ta, thì đó là một điều tốt

Tôi luôn thấy nó thật lạ—dẫu không nên—làm sao mà các sinh vật không
       quan tâm chúng ta như chúng ta quan tâm đến chúng.
Ngựa, chẳng hạn, và sóc chuột, và bất cứ loài chim nào bạn kể tên.
Sự đồng cảm chỉ là phố một chiều.

Và thế cũng được, tôi đã đến chỗ tin.
Nó sắp đặt chúng ta cho những thứ sau cùng,
                                                                                            và cả những thứ áp chót.
Đó là một bài học tốt nên có trong túi khi tiếng Gọi đến để gọi.

Charles Wright, “When the Horses Gallop Away from Us, It’s a Good Thing,” Sestets (Farrar, Straus and Giroux, 2009).

Copyright © 2009 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 9, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: