Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bóng hoa hồng bóng” – Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann sinh năm 1926 ở Klagenfurt, Áo. Bà hoàn thành luận án tiến sĩ về Martin Heidegger ở Đại học Vienna năm 1949 và xuất bản tập thơ đầu năm 1953. Bà cho ra đời thêm một tập thơ năm 1956, một cuốn tiểu thuyết năm 1971, hai tập truyện ngắn vào các năm 1961 và 1972, cùng một số vở kịch radio và libretto trước khi qua đời ở Roma năm 1973.

Bóng hoa hồng bóng

Dưới một bầu trời lạ
bóng hoa bồng
bóng
trên một mặt đất lạ
giữa hoa hồng và bóng
dưới một vùng nước lạ
bóng của tôi

Ingeborg Bachmann, “Schatten Rosen Schatten,” Anrufung des Großen Bären (R. Piper, 1956).

Copyright © 1956 by Ingeborg Bachmann | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 18, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: