Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đồ vật” – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.

Đồ vật

Các đồ vật vô tri vô giác luôn luôn đứng đắn và, thật không may, chẳng thể chê trách gì. Tôi chưa bao giờ thấy một cái ghế chuyển từ chân này sang chân khác, hay một cái giường giơ chân sau lên. Và thậm chí những cái bàn có mệt cũng không dám khuỵu chân xuống. Tôi ngờ rằng các đồ vật làm vậy vì lý do giáo dục, để không ngừng trách mắng sự bất ổn định của chúng ta.

Zbigniew Herbert, “Objects,” Selected Poems, trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott (Penguin, 1968).

Copyright © 1957 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 29, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: