Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trại ngựa nhà Hawkins” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017.

Trại ngựa nhà Hawkins

Đó là hàng năm trời trước khi bạn có thể leo
ngược lên qua những cái chuồng đổ, và gõ vào
cánh cửa cũ của nhà Hawkins

—họ đã đi,
bạn chỉ cần nhìn từ ngoài đường.
Cánh đồng này đến cánh đồng khác.
Mắt bạn nhìn hai hướng cùng lúc.

Dưới những cánh đồng,
cái lưỡi dày của con bò—
và những cặp mắt ngựa—
và nước từ cái máy bơm tay trong bồn,
phi như ngựa chạy.

Jean Valentine, “Hawkins Stable,” Break the Glass (Copper Canyon Press, 2010). This poem was first published in The New Yorker (March 9, 2009 Issue).

Copyright © 2010 by Jean Valentine | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 6, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: