Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bóng ma của Walter Benjamin bước đi lúc nửa đêm” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Bóng ma của Walter Benjamin bước đi lúc nửa đêm

Thế giới là một ngôn ngữ bất khả dịch
                                                                  không có từ hay các từ loại.
Nó là một ngôn ngữ của các tân ngữ
Lưỡi chúng ta không thể thành thạo,
                                                          nhưng chúng ta là các chủ ngữ hăng say của.

Nếu cây là tree trong tiếng Anh,
                                                 và albero trong tiếng Ý,
Thì đấy là cái gần nhất chúng ta có thể đến
Với thần tính, cái ngôn ngữ xoay quanh trái đất
                                                                 và chúng ta sẽ không bao giờ nói.

Charles Wright, “The Ghost of Walter Benjamin Walks at Midnight,” Sestets (Farrar, Straus and Giroux, 2009).

Copyright © 2009 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 21, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: