Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự trở về của kẻ hoang đàng” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Sự trở về của kẻ hoang đàng

Giờ mùa hè đến, nước trong, mây trĩu khóc.
Cỏ cao có những ven bạc.
Những vũng nắng nhỏ gom lại
                                                      ở những chỗ thấp sâu trong rừng.

Lupin và hoa cọ vẽ khắc kỷ trong cần sa dại,
                                                                     rỉ thông một vết lem sườn núi.
Không ánh sáng trên đường sống núi.
Hoàng đạo xoay trên bầu trời,
                                                     dứ dưới chòm Song Tử.

Charles Wright, “Return of the Prodigal,” Sestets (Farrar, Straus and Giroux, 2009). This poem was first published in The New Yorker (June 30, 2008 Issue).

Copyright © 2009 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 18, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: