Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thảo mộc đắng để ăn, và nhúng vào mật” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Thảo mộc đắng để ăn, và nhúng vào mật

Chúng ta bày ra cái kết tối của chính mình,
                                                                    tội lỗi, và hạnh phúc của tội lỗi.
Chúa không bao giờ bước vào đó, hay
Đôi tay nhợt và đôi cánh nhợt của người,
                                                                 thiên thần của thời gian mà người đã trở thành.

Gió không thổi trong tâm hồn,
                                                nên không có thuyền ở đó để đi qua.
Những nửa đường của nửa trăng, vậy thì,
Để đi lên và đi xuống trong rừng,
                                                     để bước mạnh trong những nơi rạng rỡ.

Charles Wright, “Bitter Herbs to Eat, and Dipped in Honey,” Sestets (Farrar, Straus and Giroux, 2009).

Copyright © 2009 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 6, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: