Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đứa trẻ cô đơn” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Đứa trẻ cô đơn

Đứa trẻ cô đơn bày tất cả đồ chơi của nó ra trước mặt.
          “Đến chơi với mình đi,” nó nói với bất cứ ai lại gần. “Đến xem tớ có món đồ chơi gì này.”
          Nhưng chúng đi mất.
          Nên nó đập món đồ chơi đầu tiên của mình.
          Rồi những đứa trẻ khác đến xem và giúp, tranh xem ai đập vỡ được đồ chơi của nó.
          Nếu một đứa trẻ cô đơn không có đồ chơi, thì nó tạo ra chúng.

W. S. Merwin, “The Lonely Child,” Houses and Travellers (Atheneum, 1977).

Copyright © 1975 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 28, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: