Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lũ mòng biển bay là là mặt đất” – Fernando Pessoa

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 Sonnets và Mensagem, tiểu luận, và dịch thuật, ông là một nhân vật hàng đầu trong phong trào Hiện đại của Bồ Đào Nha. Ông qua đời ở quê nhà năm 1935.

Lũ mòng biển bay là là mặt đất

Lũ mòng biển bay là là mặt đất.
Họ nói ấy là mưa sắp đến rồi.
Mưa sắp đến, nhưng không phải bây giờ:
Đấy chỉ là lũ mòng biển gần đất
Chúng đang chỉ bay thôi.

Cũng như vậy, lúc nào có niềm vui
Họ nói ngay rằng nỗi buồn đang đến.
Có thể. Nhưng hề gì? Hôm nay
Nếu như đầy niềm vui, thì nỗi buồn
Có còn lại chỗ trống?

Không. Nó thuộc về ngày mai.
Khi nó đến thì tôi sẽ rất buồn.
Còn hôm nay thuần khiết và tốt lành.
Hôm nay tương lai không tồn tại.
Vẫn có một bức tường.

Hãy tận hưởng, hãy say sưa sự sống!
Để tương lai ở đúng chỗ của mình.
Thơ, rượu vang, những lý tưởng, phụ nữ ─
Bất cứ gì, nếu như nó có,
Có, là để bạn có.

Ngày mai, ngày mai… Hãy cứ là, ngày mai,
Những gì mà nó đem cho bạn.
Còn giờ chấp nhận, vô tri và tin tưởng.
Hãy ở gần mặt đất, nhưng bay
Như những con mòng biển.

18 tháng 5, 1934

Fernando Pessoa, “Seagulls are flying close to the ground,” A Little Larger Than the Entire Universe: Selected Poems, ed. and trans. Richard Zenith (Penguin Classics, 2006).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 31, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: