Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi chưa từng thấy Bãi Hoang” – Emily Dickinson

Tôi chưa từng thấy Bãi Hoang

Tôi chưa từng thấy Bãi Hoang –
Tôi chưa từng thấy Biển Rộng –
Song tôi biết dáng cây Thạch Nam
Và biết thế nào là Sóng.

Tôi chưa trò chuyện với Chúa
Cũng chưa từng đến Thiên Đường –
Song tôi chắc chắn về nơi đó
Như thể Vé đã sẵn sàng –

Emily Dickinson, “I never saw a Moor” (c. 1890).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 8, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: