Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Về tối tim tôi” – Georg Trakl

Georg Trakl (1887–1914) là nhà thơ người Áo.

Về tối tim tôi

Vào buổi tối người ta nghe thấy tiếng dơi kêu.
Hai con ngựa ô nhảy trên đồng cỏ.
Cây phong đỏ xào xạc.
Trước người lữ khách quán rượu nhỏ bên đường xuất hiện.
Tuyệt vời là vị vang non và các loại hạt.
Tuyệt vời: loạng choạng say trong cánh rừng chạng vạng.
Qua những cành đen ngân những chiếc chuông đau.
Sương rỏ xuống mặt.

Georg Trakl, “Zu Abend mein Herz,” Gedichte (Kurt Wolff Verlag, 1913).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 25, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: