Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giấc mộng” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa ông đến vị thế là một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ mình. Ông được trao giải E. M. Forster năm 1975, giải Nobel văn chương năm 1995, hai giải Whitbread vào các năm 1996 và 1999, giải Irish PEN năm 2005, giải T. S. Eliot năm 2006, giải David Cohen năm 2009, giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2010, và giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2012. Ông qua đời ở Dublin năm 2013.

Giấc mộng

Bằng một cây rựa
Đầu rèn tay và nặng
Tôi đang chặt một thân cây
Dày như một cột điện báo.
Tay áo tôi xắn
Và không khí thổi mát qua hai cánh tay
Khi tôi vung và chôn lưỡi quéo,
Rồi gỡ cho nó khỏi mắc.

Nhát tiếp theo
Thấy đầu một người ở dưới cái móc.
Trước khi tỉnh giấc
Tôi nghe thấy tiếng thép hóc
Trong xương trán.

Seamus Heaney, “Dream,” Door into the Dark (Faber and Faber, 1969).

Copyright © 1969 by Seamus Heaney | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 16, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: