Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bó hoa” – Tadeusz Dąbrowski

Tadeusz Dąbrowski (1979–) là nhà thơ người Ba Lan với các tác phẩm đã được dịch rộng rãi sang nhiều thứ tiếng. Anh đã có hai tập thơ được xuất bản bằng tiếng Anh, Black Square và POSTS.

Bó hoa

Paulina, con gái người làm vườn, quan tâm
đến những bông hoa sẽ chết.

Nếu tôi mang cho cô một bó hoa, cô sẽ giải phóng nó
khỏi những dải ruy băng và nhẹ nhàng đặt vào nhà tế bần

của một cái bình. Khi hoa yếu đi, cô cắt tỉa cành
và vặt những chiếc lá héo. Cô mang

những bông đã chết đến đống phân ủ, từ phần còn lại
cô tạo một bó hoa mới. Cứ thế biến mất lần lượt:

anh túc, phong quỳ, cẩm chướng, những sự nguyền rủa
và những bông lưu ly, cho đến khi cuối cùng chỉ còn

hoa baby và những bông cải đồng tiền. Paulina,
con gái người làm vườn, nhìn thấy một bó hoa trong bình

ngay cả khi nó không còn đó nữa.

Tadeusz Dąbrowski, “Bouquet,” trans. Antonia Lloyd-Jones, The New Yorker (January 3 & 10, 2022 Issue).

Copyright © 2021 by Tadeusz Dąbrowski | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 27, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: