Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bất an quốc gia” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011.

Bất an quốc gia

Vị thứ trưởng rướn người đánh dấu X
hoa tai lủng lẳng như thanh gươm Damocles.

Như con bướm đốm vô hình trên mặt đất
tên ác quỷ hòa vào trang báo mở.

Một chiếc mũ sắt không ai đội đã nắm quyền.
Con rùa mẹ chạy trốn bay dưới nước.

Tomas Tranströmer, “National Insecurity,” The Great Enigma: New Collected Poems, trans. Robin Fulton (New Directions, 2006).

Copyright © 1996 by Tomas Tranströmer | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 4, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: