Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chúng ta sẽ chết ở Petropolis trong suốt” – Osip Mandelstam

Osip Mandelstam sinh năm 1891 trong một gia đình Do Thái ở Warsaw. Năm 1911 ông cùng các nhà thơ Nikolai Gumilev và Sergey Gorodetsky lập nên trường phái thơ Acme và xuất bản tập thơ đầu năm 1913. Năm 1922 ông kết hôn với Nadezhda Khazina và chuyển đến Moskva, nơi ông kiếm sống bằng công việc phê bình và dịch thuật. Năm 1933 ông viết một bài thơ giễu nhại Stalin, dẫn đến việc bị bắt giữ và kết án đi đày trong năm sau đó. Trong làn sóng Đại thanh trừng 1936–1938, ông bị bắt lần thứ hai và bị kết án năm năm tù vì “các hoạt động phản cách mạng.” Ông qua đời ở trại trung chuyển Vtoraya Rechka gần Vladivostok vào tháng 12 năm 1938.

Chúng ta sẽ chết ở Petropolis trong suốt

Chúng ta sẽ chết ở Petropolis trong suốt,
Nơi Proserpina thống trị chúng ta.
Chúng ta uống tử khí trong mỗi hơi thở,
Và có một năm của cái chết mỗi giờ.
Nữ thần biển cả, Athena khủng khiếp,
Hãy cởi chiếc mũ đá dũng mãnh của người ra.
Ở Petropolis trong suốt chúng tôi sẽ chết,
Nơi người không ngự trị, mà Proserpina.

Osip Mandelstam, “В Петрополе прозрачном мы умрем” (1916).

Nguyễn Huy Hoàng & Phạm Hà Anh dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 17, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: