Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Của tồn tại thuần” – Wallace Stevens

Wallace Stevens (1879–1955) là một trong những nhà thơ tiêu biểu và có ảnh hưởng của phong trào thơ hiện đại Mỹ. Ông được trao giải Bollingen năm 1949, hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm 1951 và 1955, huân chương Frost năm 1951, và giải Pulitzer cho thơ năm 1955.

Của tồn tại thuần

Cây cọ ở tận cùng tâm trí,
Vượt ra khỏi suy nghĩ cuối, vươn lên
Trong sắc màu đồng,

Một con chim lông vàng
Hót trên cây cọ, không ý nghĩa con người,
Không cảm giác con người, một khúc ca lạ.

Rồi bạn biết đó không phải lý do
Khiến chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh.
Con chim hót. Lông của nó sáng.

Cây cọ đứng trên rìa không gian.
Gió thổi chầm chậm trên cành.
Những chiếc lông lửa của con chim rủ xuống.

Wallace Stevens, “Of Mere Being,” The Collected Poems of Wallace Stevens (Knopf, 1954).

Copyright © 1954 by Wallace Stevens | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 26, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: