Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Socrates và Alcibiades” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức.

Socrates và Alcibiades

“Tại sao tỏ lòng kính trọng, Socrates cao quý, với chàng
        Trai này, luôn luôn? ngài chẳng biết những điều lớn hơn?
                Tại sao, với tình yêu, như nhìn
                        Lên các vị thần, mắt ngài lên hắn?”

Ai nghĩ những điều sâu nhất yêu những gì sống nhất,
        Ai nhìn thế giới sẽ hiểu được cái phơi phới tuổi xuân,
                Và cuối cùng những kẻ khôn ngoan
                        Sẽ thường xuyên nghiêng mình vào cái đẹp.

Friedrich Hölderlin, “Sokrates und Alcibiades” (1798).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 20, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: