Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tụng ca trung não” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, Louis MacNeice, và Stephen Spender. Ông đến Mỹ năm 1939 và trở thành công dân Hoa Kỳ năm 1946. Auden được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1948, giải Bollingen năm 1953, và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1956, và từ năm 1956 đến năm 1961 là Giáo sư về Thơ tại Đại học Oxford. Ông qua đời ở Vienna năm 1973.

Tụng ca trung não

(sau A. T. W. Simeons)

Làm sao mi có thể thô dã đến thế? Sau hàng
thiên niên kỷ cùng chung một hộp sọ, chắc chắn
mi đã phải khám phá ra cái tôi vỏ não là
          một kẻ nói dối cưỡng bức.

Hắn dường như chưa bao giờ dạy mi về lá vả
hay lửa hay lưỡi cày hay dây leo hay cảnh sát,
rằng vọt hay rụt hiếm khi có thể nối đất các
          vấn đề của một công dân.

Chúng ta bị thách mỗi ngày bởi các ám ảnh tội lỗi,
những ác mộng lỡ buýt hay bị cười nhạo,
song nổi da gà, đánh trống ngực, tháo trôn
          sẽ không làm chúng sửng sốt.

Khi có thể thực sự giúp chúng ta, mi không. Giá
như cứ khi nào tiếng kèn gọi người ta ra trận
mi sẽ chớp tới những thớ cơ của họ lệnh khẩn
          ĐAU THẮT LƯNG CẤP TÍNH!

W. H. Auden, “Ode to the Diencephalon,” Thank You, Fog (Random House, 1974). This poem was first published in The New York Review of Books (November 30, 1972 Issue).

Copyright © 1972 by W. H. Auden | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 12, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: