Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những người đã tử” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức.

Những người đã tử

Một ngày ngắn ngủi tôi đã sống và lớn bên những người thân yêu,
        Từng người một họ ra đi, rời khỏi tôi vào giấc ngủ.
Song những người đã ngủ vẫn thức trong tim tôi, và trong
        Hồn thân thuộc hình ảnh chạy trốn của mỗi người vẫn nghỉ.
Và sống động hơn họ sống ở đó nơi niềm vui của thánh linh
        Làm trẻ lại tất cả những người đã già và đã tử.

Friedrich Hölderlin, “Die Entschlafenen” (1800).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 2, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: