Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi cởi mặt nạ và nhìn vào trong gương” – Álvaro de Campos

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 Sonnets và Mensagem, tiểu luận, và dịch thuật, ông là một nhân vật hàng đầu trong phong trào Hiện đại của Bồ Đào Nha. Ông qua đời ở quê nhà năm 1935.

Tôi cởi mặt nạ và nhìn vào trong gương

Tôi cởi mặt nạ và nhìn vào trong gương.
Tôi vẫn là đứa trẻ bao năm trước.
Chẳng có gì thay đổi…

Đó là lợi thế của việc biết cách cởi mặt nạ.
Bạn vẫn là đứa trẻ,
Cái quá khứ sống tiếp,
Đứa trẻ.

Tôi cởi mặt nạ, tôi lại đeo lên.
Như thế tốt hơn.
Như thế tôi là cái mặt nạ.

Và tôi trở lại sự bình thường như một ga tàu điện cuối.

11 tháng 8, 1934

Álvaro de Campos, “I took off the mask and looked in the mirror,” in Fernando Pessoa, A Little Larger Than the Entire Universe: Selected Poems, ed. and trans. Richard Zenith (Penguin Classics, 2006).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 20, 2022 by in Thơ and tagged , .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: