Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Khi ta chết và mi trở nên” – Fernando Pessoa

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 Sonnets và Mensagem, tiểu luận, và dịch thuật, ông là một nhân vật hàng đầu trong phong trào Hiện đại của Bồ Đào Nha. Ông qua đời ở quê nhà năm 1935.

Khi ta chết và mi trở nên

Khi ta chết và mi trở nên,
Ôi đồng cỏ, ta không còn biết nữa,
Sẽ có những đồng cỏ tươi đẹp hơn
Cho con người tốt đẹp hơn, ta sẽ.

Và những bông hoa đẹp làm sao
Trên những cánh đồng dưới đây ta thấy
Sẽ là, rất nhiều màu, những ngôi sao
Trên cánh đồng mênh mông ở đó.

Và có lẽ khi ấy trái tim ta
Nhìn thấy bản chất kia, bản chất khác,
Tự nhiên hơn cái viễn ảnh ở đây
Đã dối lừa chúng ta, chắc chắn,

Sẽ nghĩ, như một con chim kia
Cuối cùng đáp xuống cành và thấy
Như nó chẳng là gì, cái chuyến bay
Vừa qua của hiện hữu.

1 tháng 7, 1934

Fernando Pessoa, “When I die and you, meadow,” A Little Larger Than the Entire Universe: Selected Poems, ed. and trans. Richard Zenith (Penguin Classics, 2006).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 19, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: