Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Câu hỏi” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, Louis MacNeice, và Stephen Spender. Ông đến Mỹ năm 1939 và trở thành công dân Hoa Kỳ năm 1946. Auden được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1948, giải Bollingen năm 1953, và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1956, và từ năm 1956 đến năm 1961 là Giáo sư về Thơ tại Đại học Oxford. Ông qua đời ở Vienna năm 1973.

Câu hỏi

Tất cả chúng ta tin
mình sinh ra từ một trinh nữ
(bởi ai có thể hình dung

bố mẹ mình giao cấu?),
và có những trường hợp được biết
về các Trinh nữ mang thai.

Nhưng Câu hỏi vẫn còn:
từ đâu mà Kitô có
cái nhiễm sắc thể dư?

W. H. Auden, “The Question,” Thank You, Fog (Random House, 1974).

Copyright © 1973 by W. H. Auden | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 22, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: