Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Phần còn lại ta sẽ nói với những kẻ dưới Hades” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

“Phần còn lại ta sẽ nói với những kẻ dưới Hades”

“Phải,” quan tổng đốc nói, gấp cuốn sách,
“dòng này đẹp và vô cùng chân thực.
Sophocles viết trong một trạng thái triết lý sâu sắc.
Chúng ta sẽ nói ở dưới đó bao nhiêu, bao nhiêu,
và làm sao chúng ta sẽ xuất hiện rất khác.
Cái chúng ta bảo vệ ở đây như những kẻ canh gác
không ngủ, bao vết thương và bí mật khóa trong,
hết đỗi lo âu từ ngày này qua ngày khác,
ở dưới kia chúng ta sẽ tự do và rành rọt tỏ lòng.”

Biện sĩ nói, nửa mỉm cười, “Ngài có thể nói thêm,
ấy là nếu họ nói về những thứ như thế ở dưới đó,
ấy là nếu họ còn bận tâm về chúng nữa.”

1913

C. P. Cavafy, “The Rest I Will Tell to Those Down in Hades,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 25, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: