Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thermopylae” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Thermopylae

Vinh cho những người trong cuộc đời họ sống
xác định và bảo vệ một Thermopylae.
Không bao giờ quay lưng khỏi những gì là đúng,
vô tư và chính trực trong tất cả hành động
song cho thấy cả lòng trắc ẩn và thương xót;
khi họ giàu, hào phóng, và hào phóng
khi họ nghèo theo những cách nhỏ nhặt hơn,
vẫn giúp đỡ những người khác hết lòng;
luôn luôn nói sự thật,
song không lấy những kẻ giả dối làm khinh miệt.

Và vinh dự lớn hơn thế họ xứng đáng
khi tiên đoán (và nhiều người tiên đoán)
rằng Ephialtes cuối cùng sẽ xuất hiện,
rằng rốt cuộc người Media sẽ tràn vào, sẽ đến.

1901

C. P. Cavafy, “Thermopylae,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 27, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: