Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hết sức có thể” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Hết sức có thể

Và nếu anh không thể sống cuộc sống theo cách anh muốn,
ít nhất hãy cố
hết sức có thể: đừng hạ thấp nó
bằng quá nhiều tiếp xúc với thế giới,
bằng quá nhiều hoạt động và phát biểu.

Đừng hạ thấp nó bằng cách kéo nó đi lê lết,
dẫn nó đi, và phơi mặt nó quá thường xuyên
trước sự ngớ ngẩn hằng ngày
của các mối quan hệ và tiệc tùng,
đến khi nó như thành một kẻ bám đuôi phiền phức.

1905

C. P. Cavafy, “As Much as You Can,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 6, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: