Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Manuel Komnenos” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Manuel Komnenos

Vào một ngày ảm đạm tháng Chín
Hoàng đế Manuel Komnenos
cảm thấy cái chết cận kề. Các quan chiêm tinh
(nhận bổng lộc) mãi lảm nhảm
ngài sẽ sống thêm nhiều năm nữa.
Song mặc họ nói, nhà vua
nhớ lại một lễ thức cũ
và ra lệnh mang y phục giáo hội
cho ngài về từ một tu viện,
và mặc lên, và sung sướng thể hiện
vẻ khiêm tốn của một tu sĩ hay linh mục.

Phúc là tất cả những ai tin tưởng,
và như Hoàng đế Manuel nhắm mắt
mặc trong đức tin một cách khiêm tốn.

1905

C. P. Cavafy, “Manuel Komninos,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 4, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: