Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nửa giờ” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Nửa giờ

Tôi chưa bao giờ có anh, tôi dám chắc
tôi sẽ không bao giờ có anh. Vài lời, một bước lại gần,
như trong quán bar hôm trước, không gì khác.
Thật buồn, tôi biết. Song chúng tôi của Nghệ thuật
đôi khi bằng cường độ của tâm trí, và dĩ nhiên
chỉ trong một thời gian ngắn, có thể tạo ra
niềm vui sướng gần như là xác thịt.
Nó là thế trong quán bar hôm trước –
được giúp đỡ một cách nhân từ bởi rượu –
tôi đã có nửa giờ của dục cảm hoàn toàn.
Và tôi nghĩ anh cũng hiểu điều này
và cố tình ở lại lâu hơn chút.
Điều đó là rất cần thiết. Bởi chưng
với tất cả tưởng tượng, với tất cả thứ rượu diệu kỳ,
tôi cũng cần nhìn thấy đôi môi anh,
tôi cũng cần có thân anh ở gần.

1917

C. P. Cavafy, “Half an Hour,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 18, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: