Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hỡi đường cong của chân trời” – Fernando Pessoa

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 Sonnets và Mensagem, tiểu luận, và dịch thuật, ông là một nhân vật hàng đầu trong phong trào Hiện đại của Bồ Đào Nha. Ông qua đời ở quê nhà năm 1935.

Hỡi đường cong của chân trời

Hỡi đường cong của chân trời, bất cứ ai đi qua mi
Là đi khỏi tầm nhìn, không phải khỏi tồn tại hay hiện hữu.
Đừng nói linh hồn chết khi nó chấp chới bay đi.
Hãy nói: Nó biến mất ngoài biển.

Hỡi biển cả, hãy là biểu tượng của toàn bộ sự sống –
Không chắc chắn, không đổi và nhiều hơn cái thấy của chúng ta!
Khi cái chết kết thúc hành trình và Trái Đất quay trọn vòng
Linh hồn sẽ trở lại và con tàu sẽ xuất hiện.

11 tháng 2, 1922

Fernando Pessoa, “Whoever, horizon, passes beyond you,” A Little Larger Than the Entire Universe: Selected Poems, ed. and trans. Richard Zenith (Penguin Classics, 2006).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 15, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: