Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đoàn tùy tùng của Dionysos” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Đoàn tùy tùng của Dionysos

Người thợ Damon (không ai hơn ông
ở Peloponnesos) đang hoàn thiện cho xong
bức Đoàn tùy tùng của Dionysos
bằng cẩm thạch Paros. Vị thần đi trước
trong vinh quang, sức mạnh trong bước chân;
sau ông, Quá Độ, và cạnh Quá Độ, ở bên
Say Khướt tưới rượu nho lên các thần rừng
từ một cái vò bện trong dây thường xuân;
gần đó là Rượu Ngọt, dịu dàng,
mắt khép hờ, làm người ta mơ màng,
và sau đó nữa là những kẻ ca hát
Khúc Ca và Giai Điệu, và Tiệc Tùng, không để tắt
ngọn đuốc rước thiêng liêng trên tay cầm
rồi đến Nghi Lễ, rất khiêm nhường. –
Damon khắc tất cả. Và trong khi làm
ý nghĩ của ông hướng đến, rất thường
khoản tiền công ông sẽ nhận được
từ Vua Syracuse: ba talent, một khoản lớn.
Cộng thêm số đó vào những gì đã có
ông sẽ sống xa hoa như một người khá giả,
và có thể tham gia vào chính trường – hurrah! –
cũng vào Viện Nguyên lão, cũng ở Agora.

1903

C. P. Cavafy, “The Retinue of Dionysos,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 15, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: