Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Che fece… il gran rifiuto” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Che fece… il gran rifiuto

Đối với một số người sẽ có một ngày
họ sẽ phải nói ra một tiếng lớn Có
hoặc một tiếng lớn Không. Sẽ lập tức rõ ngay
ai có cái Có bên trong mình; và nói nó,

họ tiến lên trong danh dự và sự tự tin.
Kẻ từ chối không hối hận. Nếu được hỏi lại
anh ta sẽ vẫn nói không. Song cái không – cái
đúng đắn – sẽ đè nặng anh ta cả đời mình.

1899

C. P. Cavafy, “Che fece… il gran rifiuto,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 30, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: