Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Biển sáng” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Biển sáng

Hãy để tôi dừng ở đây. Để tôi nhìn tự nhiên một chút.
Sắc xanh xán lạn của biển buổi sáng, của trời không mây,
bờ biển vàng; tất cả
đẹp, tất cả ngập tràn trong ánh sáng.

Hãy để tôi dừng ở đây. Để tôi làm như tôi thấy tất cả
(tôi đã thực sự thấy chúng một chốc khi tôi mới dừng lại)
mà không phải những mơ mộng ngay cả ở đây,
những ký ức của tôi, những hình ảnh của niềm vui.

1916

C. P. Cavafy, “Morning Sea,”  C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 28, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: