Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Anh không biết, tình em cho là tình em có” – Ricardo Reis

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 Sonnets và Mensagem, tiểu luận, và dịch thuật, ông là một nhân vật hàng đầu trong phong trào Hiện đại của Bồ Đào Nha. Ông qua đời ở quê nhà năm 1935.

Anh không biết, tình em cho là tình em có

Anh không biết, tình em cho là tình em có,
Hay tình yêu em giả vờ. Em cho anh. Thế là đủ.
          Anh không thể trẻ đi bằng năm tháng
          Thì tại sao không bằng ảo tưởng?
Các vị thần cho ta một chút, và cái chút họ cho là giả.
Song, nếu họ cho, cứ cho nó là đồ giả, thì sự cho
          Là thật. Anh nhận lấy, và nhắm mắt
          Nhắm mũi để tin em.

12 tháng 9, 1930

Ricardo Reis, “I don’t know if the love you give is love you have,” Fernando Pessoa & Co.: Selected Poems, ed. and trans. Richard Zenith (Grove Press, 1998).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 13, 2023 by in Thơ and tagged , .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: