Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Margaret Atwood

“Dòng dõi” – Margaret Atwood

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn và nhà thơ người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000). Dòng … Continue reading

September 5, 2019 · Leave a comment

“Biến tấu trên từ ngủ” – Margaret Atwood

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn và nhà thơ người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000). Biến … Continue reading

November 1, 2018 · Leave a comment

“Chán” – Margaret Atwood

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn và nhà thơ người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000). Chán … Continue reading

April 2, 2018 · Leave a comment

Nghệ thuật nào trong thời đại Trump?

Nguồn: Margaret Atwood, “What Art Under Trump?” The Nation, January 18, 2017. Biên dịch: Tram Nguyen | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Nghệ thuật ích gì? Đó là câu hỏi … Continue reading

July 2, 2017 · Leave a comment

“Buổi sáng trong căn nhà cháy” – Margaret Atwood

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn và nhà thơ người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000). Buổi sáng … Continue reading

February 5, 2017 · 1 Comment

“Các loài động vật ở đất nước đó” – Margaret Atwood

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn và nhà thơ người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000). Các loài … Continue reading

January 6, 2017 · Leave a comment

“Sau cơn lũ, chúng ta” – Margaret Atwood

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn và nhà thơ người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000). Sau cơn lũ, … Continue reading

December 19, 2016 · Leave a comment

“Đây là một bức ảnh chụp tôi” – Margaret Atwood

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn và nhà thơ người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000). Đây là một … Continue reading

December 18, 2016 · Leave a comment

“Giết người trong bóng tối” – Margaret Atwood

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn và nhà thơ người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000). Giết … Continue reading

December 3, 2016 · Leave a comment

“Trang giấy” – Margaret Atwood

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn và nhà thơ người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000). Trang giấy … Continue reading

November 14, 2016 · 1 Comment

“Chế thuốc độc” – Margaret Atwood

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000). Chế thuốc độc Năm tôi … Continue reading

October 28, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.